אפוטרופוס וייפוי כוח בגיל השלישי – אתם שואלים, אנחנו עונים

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

אפוטרופסות על מבוגר היא אינה החלטה של מה בכך ויש לה השפעה רבה על חייו של האדם המבוגר. לפיכך, יש לקחת בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים טרם שמתחילים לפעול בנושא. על מנת להעשיר את המידע, פרטנו את כל השאלות הנפוצות העולות ואת התשובות המתאימות.​

 

שאלה:

 

אמי היא אישה מבוגרת וסובלת מקשיים תפקודיים. קשיים אלו נובעים מבעיית השכחה שלה, המביאה אותה לשכוח את המטלות שהיא צריכה לבצע, חפצים ועוד. האם חשוב למנות לה אפוטרופוס?

 

תשובה:

 

חשוב לזכור כי מינוי אפוטרופוס היא פעולה רבת השלכות על חייה של אמך משום שהיא שוללת את החירות שלו ומעניקה חירות זו לאדם אחר. חשוב לקחת בחשבון את ההשלכות השונות שיש לפעילות זו ואת המשמעויות שלה. יש לזכור כי במקרים מסוימים, אחריותו הבלעדית של המבוגר על עצמו יכולה גם להביא עמה השלכות אחרות כמו סיכון של עצמו.

 

מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב אותו יש לאשר בבית המשפט, באמצעות פסק דין של בית המשפט. אפוטרופוס נועד למנוע מצב בו אדם שאינו אחראי במלוא המשמעות על מעשיו, יפגע בעצמו בדרך מסוימת. מסיבה זו, התדירות בה אמך נוטה לשכוח חפצים והמידה בה שכחה זו מסכנת אותה, היא גורם מכריע בהחלטה.

 

גורם נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא נוכחותו וחשיבות ההחלטה של פסיכיאטר או רופא גריאטר אשר ייתן את חוות דעתו בנושא. רק לאחר מכן, יוכל החולה לקבל אישור למינוי אפוטרופוס. לפיכך, יש לשקול את מגוון ההיבטים הרלוונטיים. אם אמך מצליחה לתפקד באופן עצמאי, לנהל את הכספים שלה ולדאוג לעצמה, יכולה לקבל החלטות רפואיות ולבחון אותן בראש שקול, אזי אפשר שלא למנות לה אפוטרופוס.

 

שאלה:

 

אימא שלי בת 84 ומתפקדת באופן מלא. אנחנו רוצות לוודא שבמצב מתקדם יותר, לא ישתמשו במכונות על מנת להאריך את חייה. איך מבררים את זה?

 

תשובה:

 

ייפוי כוח רפואי הוא מענה טוב דיו למבוגרים המעוניינים לקבל טיפול הולם גם במקרים בהם המצב הרפואי שלהם מתקדם. ייפוי כוח הוא למעשה מסמך המעיד כי האדם מוכן להעניק את האחריות על הטיפול בו במקרים מסוימים – לאדם אחר. ייפוי כוח הוא מסמך רפואי בעל תוקף משפטי עליו חותמים המיופה והמייפה יחד עם בעלי מקצוע רלוונטיים כמו רופא, פסיכולוג, עובדת סוציאלית ועוד.

 

שאלה:

האם אפוטרופסות ניתנת באופן אוטומטי ברגע שמצבו הרפואי של האדם מתדרדר או שמא יש צורך בהגשת בקשה מיוחדת?

 

תשובה:

 

מינוי אפוטרופוס הוא מהלך בעל השלכות חוקיות, תפקודיות ונפשיות רבות. למעשה, מינוי אפוטרופוס משמעותו נטילת החירות של האדם המטופל. לפיכך, הליך זה אינו מתקיים באופן אוטומטי וכמובן שיש צורך בהגשת בקשה מיוחדת.

 

יתרה מכך, הבקשה עוברת שורה של בחינות ולבסוף מגיעה לבית המשפט לענייני משפחה. על מנת להגיש בקשה לאפוטרופסות, יש להגיע אל בית המשפט עם תעודות רלוונטיות של כל הנוגעים לדבר, למלא את הטפסים המתאימים בצירוף חוות דעת של איש מקצוע מתאים כמו פסיכיאטר וכן חוות דעת של עובדת סוציאלית. בית המשפט יבחן את הבקשה וייתן תשובה על כך.