מה הם הקריטריונים לקבלת גמלת סיעוד למטפל סיעודי?​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

ממשלת ישראל מסייעת למבוגרים בקבלת שירותים בגיל השלישי, וזאת במטרה לסייע להם לקיים אורח חיים מתפקד. בין זכויות הקשישים המעוגנות בחור ניתן למצוא את חוק גמלת הסיעוד המספק למבוגרים סיוע טיפולי בהתאם לצרכיהם.

 

על מנת לקבל את גמלת הסיעוד על המבוגר לעמוד במבחנים אשר יגדירו איזו עזרה דרושה לו ובאיזה הקף. מבחן ADL הוא המבחן המקובל כיום לבחינת זכאותו של קשיש לעזרה חיצונית.  המבחן כולל מספר תרגילים להערכת תפקוד והוא בוחן את מידת יכולתו של הקשיש לתפקד באופן עצמאי או לחלופין, את מידת הזדקקותו של הקשיש לעזרה חיצונית.

 

על מנת לבחון את מידת התלות של הקשיש בסביבתו, מבחן ADL הוא הפרמטר המרכזי המסייע לביטוח הלאומי לקבוע האם המבוטח צריך לקבל סיוע כלכלי ו/או טיפולי או לאו. המבחן מתבצע על ידי מטפלים מוסמכים בביתו של הקשיש ולפי תוצאות המבחן, יוחלט האם הקשיש יכול לקבל סיוע ואם כן, מה גובה הסיוע המגיע לו.

 

המבחן מורכב משלושה חלקים והתוצאות מחולקות לפי שיטת ניקוד בין 0-16.5. באופן זה, קשיש יכול שלא לקבל גמלה בכלל, לקבל גמלה חלקית באחוזים משתנים או גמלה מלאה.

 

החלק הראשון של המבחן בודק יכולות תפקוד כלליות של הקשיש ובהתאם לכך, מידת הסיוע לה הוא זקוק במשך היומיום בפעולות כגון אכילה, רחצה, ניידות, שכיבה וקימה, לבוש ושליטה על הסוגרים. הציון שיקבל בשאלה זו ישליך על האבחנה שיקבל המבוטח ובעקבות כך – גם הטיפול שיוצע לו.

 

השלבים ההמשכיים של המבחן כוללים גם הם דרגות שונות של ניקוד הניתנות בהתאם ליכולתו של המבוטח לתפקד בכוחות עצמו, תוך ביצוע של פעולות שונות הנדרשות לצורך תפקוד יומיומי. כמו כן, לצורך קביעת דרגת התלות של המבוטח, נבדקות ההכנסות שלו ממקורות שונים.