מה הוא קוד משרד הרווחה וכיצד יש לפעול בעניין?​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

קוד הרווחה הוא הדרך למימון מוסד למבוגרים הזקוקים לסיוע. כיצד מתנהלים אתו ומה הוא אפיק הפעולה המתאים?

 

המעבר לבית אבות הוא אינו עניין של מה בכך והוא מצריך הכנה בהיבטים שונים של החיים. אחד האמצעים שמספקת מדינת ישראל בנוגע להעברת מבוגר למוסד מתאים הוא קוד משרד הרווחה. כיצד יש להתנהל אתו?

 

קוד משרד הבריאות הוא המסמך המעיד על הצורך של המבוגר בסיוע. הקוד ניתן על ידי משרד הבריאות, לאחר שהמבוגר עבר בדיקות שונות על ידי אנשי מקצוע והוערך מצבו. על מנת לקבל את קוד משרד הבריאות יש לפנות אל העובדת הסוציאלית ברשות המקומית ולבקש הנחייה.

 

קבלת קוד במשרד הבריאות מחייבת הצטיידות במסמכים הבאים: טפסים המלמדים על הכנסות קיימות במשפחה, הן המבוגר לגביו מבקשים את הקוד והן בנוגע לילדי המשפחה, הנכסים הקיימים על שם המבוגר וכן הון נוסף הרשום על שמו. כל אחד מהגורמים הללו ישפיע על גובה ההשתתפות שמספק משרד הרווחה במימון המשרד. לאחר העברת הבקשה, משרד הבריאות יידון במצבו של המבוגר ויספק תשובה רלוונטית.