קוד משרד הבריאות לסיעודיים ותשושי נפש – כל הפרטים​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

קוד משרד הבריאות לחולים סיעודיים ותשושי נפש הוא סיוע מימון או סיוע טיפולי לחולים הזקוקים לעזרה זו, והוא נובע מתוקף חוק בריאות ממלכתי.

 

משרד הבריאות מסייע במימון אשפוז של קשישים סיעודיים ותשושי נפש ולמרות שאינו נכלל בסל הבריאות, הוא מסייע לסיעודיים רבים הזקוקים לטיפול מקיף. כיצד מקבלים את הקוד? ישנם מספר פרמטרים המשפיעים על קבלת הקוד:

 

  • הגדרת החולה כסיעודי או תשוש נפש

 

חולה סיעודי או חולה תשוש נפש יכול לקבל סיוע יכול לקבל סיוע ממשרד הבריאות באמצעות הקוד. חולה סיעודי הוא אדם שאינו יכול לתפקד בכוחות עצמו וזקוק לסיוע של מטפל צמוד או ליווי יומיומי. אדם תשוש נפש הוא אדם הסובל ממחלת דמנציה או שכחה ולפיכך מצבו הרפואי דורש ליווי ממושך. 

 

  • מסמכים רלוונטיים

 

מסמכים רלוונטיים המעידים על מצבו של המטופל הינם חיוניים לצורך קבלת אישור על הקוד. אלו כוללים חוות דעת רפואית על האדם, דו"ח סוציאלי, שאלון רפואי סיעודי והתחייבות של המשפחה לממן חלק מעלויות האשפוז. כל המסמכים צריכים להיות חתומים על ידי איש מקצוע.

 

  • בחירה באחד מהמוסדות העובדים עם משרד הבריאות תחת הסדר של קוד

 

לא כל בתי האבות מכירים בקוד של משרד הבריאות ולכן יש צורך לבחור מוסד הפועל בשיתוף פעולה.

 

מה התנאים לסיוע?

 

התנאים לסיוע מותנים בהשתתפות עצמית של משפחת החולה, על המוסד להיות מוסד ברישוי משרד הבריאות, העובד תחת הסכם תקף עם המשרד.

 

שלבי התהליך

 

תחילה יש לפנות ללשכת הבריאות על מנת לקבל מידע. בהמשך יש לרכז את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגיע לסניף של משרד הבריאות אל העובדת הסוציאלית האחראית על אזורכם כאשר כל המסמכים חתומים על ידי נוטריון. המסמכים כוללים טופס פנייה לסידור מוסדי, טופס מידע רפואי סיעודי תפקודי עדכני, מכתב סיכום רפואי מרופא הכולל סיכומי אשפוזים, טיפולים ובדיקות, דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן, כתב מינוי אפוטרופוס למקרים שבהם המועמד סובל מפגיעה בכושר השיפוט.