מבוגרים וסיעודיים – הליכי קבלת סיוע ממשרד הביטחון​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

משפחות שהקשישים בהן שרתו במשרד הביטחון ובהגנת המדינה ראויות לליווי והטבות מהמשרד. משרד הביטחון בישראל אחראי על מגוון רחב של תחומים. אחד החשובים שבהם הוא הדאגה למשפחות שכולות גם בערוב ימיהן, כמו גם ליתומים, הורים שכולות ואלמנות, כמו גם מבוגרים בבתי אבות ומוסדות סיעודיים.

 

מהו הסיוע של משרד הביטחון לדיוק מוגן או בית אבות?

 

משרד הביטחון מסייע למבוגרים הנצרכים לשירותים של דיור מוגן או בית אבות. הסיוע בא לידי ביטוי בסכום של עד 36,437 שקלים, בתשלום חד פעמי בתאריך הכניסה למוסד. תשלום זה מועבר כדמי כניסה למוסד וניתן אך ורק בתנאים מסוימים. כך למשל, הורים שיש להם הכנסות אחרות מנכסים או מגורמים חיצוניים, צריכים יהיו לעבור אישור של הוועדה.

 

כיצד מקבלים את הסיוע?

 

על מנת לקבל את הסיעו הראוי ממשרד הביטחון יש להכין רשימה של מסמכים רלוונטיים מבעוד מועד. בין המסמכים הדרושים לצורך קבלת ההטבה בדמי הכניסה יש להכין את אישור דמי הכניסה לבית האבות או לדיור מוגן, מסמך זה ישמש כפקסון. יש להציג קבלה מקורית על התשלום למוסד הרלוונטי. יש להציג חוזה התקשרות עם המוסד ואישור כניסה למוסד הרלוונטי.

 

סוגים נוספים של סיוע

 

סיוע ממשרד הביטחון ניתן גם במקרים של מבוגרים תשושים או סיעודיים. מבוגרים שזכאים לסיוע יכולים לפנות למשרד הביטחון ולהגיש בקשה לסיוע השתתפות בתשלום החודשי למוסד הרלוונטי. המשרד יידון בבקשה ויחליט על גובה הסיוע המתאים.

 

ישנם פרמטרים קבועים להחלטה על גובה הסיוע. אלו מושפעים מגורמים כמו: גובה ההכנסה, קיומה או היעדרה של קצבה חודשית, קצבת שארים, קצבת זקנה ועוד. שהייה במוסד הסיעודי מאפשרת למבוגר לקבל הטבות רפואיות כגון טיפולי שיניים משמרים, נעליים אורתופדיות ועוד. אם השהייה במוסד אינה ממומנת על ידי משרד הביטחון, אזי המבוגר יהיה זכאי להטבות סיעודיות שונות נוספות.

 

סיעודיים מורכבים זכאים להשתתפות בהוצאות האשפוז בעזרת קופת החולים. אם קופת החולים תסייע רק באופן חלקי אזי אגף משפחות והנצחה ישלים את הפער. כדי לקבל את הסיוע יש להיעזר במספר מסמכים, ביניהם טופס הבקשה עצמו, אישור ואבחון רפואי המעידים על המצב הרפואי של המטופל, אישורים על כלל הכנסות, אישור מהמוסד הייעודי, גובה התשלום הרצוי, ותאריך הכניסה הרלוונטי.

 

מבוגרים המתגוררים בביתם ומתקשים בתפקוד היומיומי זכאים גם הם לסיוע של מטפל מקומי במידה ואינם עובדים. על מנת לקבוע את מספר השעות של הטיפול להן ראוי המבוגר, יש לשקלל פרמטרים כגון גובה ההכנסה מעבר לקצבת זקנה וקצבה חודשית. גובה השעות המרבית ליחיד עומד על 80 שעות חודשיות ולזוג – 120 שעות חודשיות. הסיוע ניתן על ידי הפניית המבוגר לחברת סיעוד. אי אפשר להעסיק קרובי משפחה מדרגה ראשונה כמטפלים וכמו כן, טיפולים אלו ניתנים לצורך תפקוד חיוני של המבוגר ולא לצורך סיוע בעבודות ניקיון שונות.

 

כדי לקבל סיוע בביתו של המבוגר יש להגיש לקצין התמלוגים את טופס הבקשה עצמו, חוות דעת רפואית וכן דו"ח חתום על ידי רופא המשפחה, אישור על כך שהמטופל אינו מקבל קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי, אישורים נוספים על הכנסות אחרות באם ישנן. קצין התמלוגים יבחן את המסמכים וייתן תשובה בנוגע לגובה הסיוע, סך שעות הסיוע המוקצות לאדם ותקופת הסיוע הרלוונטית.

 

העסקת מטפל – זר או מקומי?

 

אפשר להעסיק מטפל זר ומטפל מקומי. מטפל מקומי מועסק באמצעות חוזה התקשרות עם אגף משפחות והנצחה והתהליך מתבצע במחלקת הרווחה. הפיקוח על העובד מתבצע על ידי חברות הסיעוד המכשירות אותו. העסקת מטפל זר, לעומת זאת, מתקבלת באמצעות אישור הניתן על ידי משרד הפנים. גובה ההשתתפות במימון מטפל זר או מקומי זהה.