סיעודי או סיעודי מורכב? ההבדלים​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

קיימים הבדלים שונים בין ההגדרות של חולים במצבי מחלה שונים. הגדרות אלו מאפשרות למוסדות המדינה להבין אילו טיפולים נדרשים למבוגרים ולחולים, מהי דרגת הטיפול המגיעה להם ואילו כלים יכולים לסייע להם בתפקוד היומיומי. מבחן התלות (ADL) של הביטוח הלאומי מגדיר את רמת התלות הפיזית של החולה בסביבה שלו בהתייחס למטלות בסיסיות כגון רחצה והלבשה, אכילה ושליטה על הסוגרים. מבוגרים וחולים שאינם מסוגלים לבצע את הפעולות הללו מוגדרים כבעלי מצב סיעודי.

 

יחד עם זאת, ישנה הגדרה נוספת לחולים סיעודיים אשר מתקשים לבצע את כל הפעולות שהוגדרו לעיל אבל גם סובלים מפצעי לחץ או זקוקים למכונת הנשמה. סיעודיים אלו מוגדרים כחולים סיעודיים מורכבים ויש ביניהם ובין חולים סיעודיים רגילים מספר הבדלים נוספים.

 

הבדלים רפואיים והבדלים תפקודיים

 

ישנם מספר הבדלים משמעותיים בין חולה סיעודי וחולה סיעודי מורכב מבחינת ההשלכות והמשמעויות הנגזרות מכך. כל החולים הסיעודיים באשר הם מתקשים בביצוע פעולות שגרתיות חיוניות רחצה, קימה, אכילה ושתייה, לבוש, ניידות, ושליטה ביציאות. החולים הסיעודיים מתקשים בתנועה חופשית ואינם מסוגלים לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות ולכן ברוב המקרים יהיו מרותקים למיטתם. מטופל סיעודי זקוק לסיוע של מטפל צמוד אשר יסייע לו לבצע את כל הפעולות החשובות והחיוניות לקיומו, בין שמדובר בשהייה בבית ובין אם מדובר בשהייה בדיור מוגן או בבית אבות.

 

חולה סיעודי מורכב, שלא כמו חולה סיעודי רגיל, חייב ליווי יומיומי וטיפול רפואי ייחודי בנוסף לצורך בסיוע מתמיד. חולים או מבוגרים אלו חייבים להיות בטיפול רפואי ובהשגחה סיעודית במחלקות המתאימות לכך. חולה סיעודי מורכב הוא אדם הסובל מאחת מהבעיות הבאות: פצעי לחץ חמורים בדרגה מעל 3, עירוי תוך ורידי מתמשך, בעיות נשימה וכן חולי דיאליזה.

 

אמנם, על פניו נדמה כי ההבדלים הם מינוריים יחסית אולם הלכה למעשה, מבחינת ההשלכות בשטח יש פערים משמעותיים בין ההגדרות של חולה סיעודי מורכב ובין חולה סיעודי. הפערים באים לידי ביטוי בדרכי הטיפול, בסיוע במימון הטיפול ועוד. בעוד שחולה סיעודי יוכל לפנות למשרד הבריאות או לביטוחים פרטיים, חולה סיעודי מורכב יוכל לקבל עזרה גם מקופות החולים.

 

בנוסף להבדלים אלו, יש לייחס חשיבות להבדלים הבאים לידי ביטוי באופני הטיפול השונים כאשר מדובר בטיפול בחולה החי בביתו ובין חולה או מבוגר המאושפז במוסד מתאים. 

 

הטיפול במוסד

 

  • סיעודי

 

כאשר המטופל הסיעודי מאושפז במוסד, ישנן השלכות שונות להגדרות הסיעוד שלו. אשפוז של חולה או מבוגר סיעודי אינו מהווה חלק מסל הבריאות של מדינת ישראל. יחד עם זאת, משרד הבריאות מסייע במימון האשפוז על פי הקריטריונים הקבועים בחוק. על המטופל להציג פרטים כלכליים שונים אודותיו ואודות בני משפחתו וכך יחליט משרד הבריאות על גובה הסיוע שיינתן למבוגר. סיוע ממשרד הבריאות יכול להיות ממומש בבתי אבות סיעודיים אשר קיבלו רישיון משרד הבריאות ונמצאים בהסדר.

 

  • סיעודי מורכב

 

אשפוז סיעודי מורכב הוא פרוצדורה המתקיימת על ידי קופות החולים המכוונות את המבוגר למחלקה המתאימה לו. המימון מגיע מקופת החולים ובדרך כלל בשיתוף של משפחתו אולם רוב התשלום יהיה משולם על חשבון קופת החולים. על קופת החולים חלה החובה  לספק את המימון ובמקרים בהם למשפחה אין יכולת לשלם את ההוצאה הכספית, ניתן לפנות לעובד סוציאלי בבקשה לעזרה בהנחה.

 

הטיפול בבית

 

  • חולה סיעודי

 

חולים סיעודיים החיים בביתם ועברו את מבחן התלות מטעם המוסד לביטוח לאומי זכאים למטפל בהיקף של 16-18 שעות שבועיות. חולים סיעודיים אלו הם מי שעברו את מבחן התלות של הביטוח הלאומי ומתקשים בפעולות בסיסיות כמו הליכה, רחצה, אכילה ועוד. במקרים מסוימים ניתן להמיר את הסיוע המגיע לחולה בכסף ולחפש אחר מטפל סיעודי באופן עצמאי.

 

  • חולה סיעודי מורכב

 

חולה סיעודי מורכב הוא, כפי שהוגדר מראש, אדם קשיש שהוכר במבחן התלות כאדם הזקוק להשגחה רפואית קבועה מתמדת. הקשיש או החולה יכול להישאר בביתו ולקבל את כל הטיפולים המגיעים לו, כאשר השהייה בבית אינה נתונה לבחירתו בלבד אלא תלויה במידה רבה במצב הרפואי שלו ובמידה בה ניתן להעניק לו את הטיפול הדרוש לו – בבית.