האם ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף?​

orhayim2@gmail.com​

074-7028575

גמלת סיעוד מאפשרת למבוגרים להתמודד בקלות רבה יותר עם הקשיים הפיזיים והנפשיים העולים כתוצאה מהמצב החדש. במקרים מסוימים, יכול מטופל לקבל את גמלת הסיעוד בכסף במקום בשירותים של טיפולים. במקרים אלו, הכסף עובר ישירות לחשבונו של המבוטח והוא יכול להעסיק מטפל באופן עצמאי וללא חברת סיעוד.


העסקת מטפל זר ניתנת ליישום במספר אמצעים. ביניהם, נמצאת האפשרות של העסקת מטפל זר באופן עצמאי. כך, המבוטח מעסיק בעצמו את המטפל ואחראי לכל התנאים הנדרשים לו. ישנם מספר תנאים להם יש לדאוג בהעסקת מטפל זר:

 

  • המבוטח זכאי לגמלת סיעוד בכל הרמות הרלוונטיות.
  • המטפל יועסק לששה ימים בשבוע, 12 שעות מדי יום.
  • המטפל יועסק באמצעות חוזה רשמי.
  • המטפל יקבל שכר קבוע שיאושר בחוזה.
  • המטפל לא יהיה ממשפחתו של המטופל.
  • המטופל/ מבוטח קיבל אישור להעסקת עובד זר.
  • העובד הינו בעל אישור שהייה בישראל.


כיצד יש להגיש בקשה לקבלת גמלת סיעוד בכסף?


הגשת הבקשה כוללת מילוי טופס בקשה בו יש לבחור באם המטופל מעדיף לקבל גמלת סיעוד או מטפל זר באמצעות חברת סיעוד. על מנת להעסיק מטפל זר באופן עצמאי יש להגיש טפסי בקשה לביטוח הלאומי.


אופציה נוספת היא של שילוב בין שירותי סיעוד שונים ובין קבלת תגמולים כספיים. מבוטח המקבל שירותי טיפול על ידי מטפל צמוד יכול לשלב בין גמלה כספית ובין שירותי סיעוד שונים כגון מרכז יום, לחצן מצוקה, שירותי היגיינה שונים ועוד. למעשה, שירותים שונים בעלי ערך כספי יכולים להיות מומרים בכסף או בשירותים אחרים לבחירתו של המטופל.


בטבלה הבאה ניתן למצוא את סכומי הגמלה הרלוונטיים לשיעורי הגמלה הרלוונטיים:
 
העסקת מטפל זר:

 

 

 

העסקת מטפל ישראלי: